Alle zelfstandige verpleegkundigen die aangesloten zijn, zijn geconventioneerd bij het RIZIV. Dit wil zeggen dat ze zich houden aan de officiële RIZIV-tarieven. Soms hoor je wel eens zeggen dat zelfstandige verpleegkundigen duurder zijn dan de georganiseerde diensten. Niets is minder waar. Het maakt financieel geen enkel verschil door wie je verzorgd wordt. Bovendien werken alle zelfstandige verpleegkundigen die aangesloten zijn bij het RIZIV met het derdebetalerssysteem. Dit betekent dat de verpleegkundige rechtstreeks afrekent met het ziekenfonds. De patiënt hoeft zelf niets te betalen. Voorwaarde is wel dat de patiënt volledig in regel is met zijn ziekenfonds.